concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

'ADDIMLAR'

ŞƏHƏR DAXİLİNDƏ XÜSUSİ BİR ŞEY AXTARIŞINDA PARLAQ HƏRƏKƏT EDƏN HƏYATDAN BÖYÜK OLAN FİQURUN ƏHVALATI

"Addımların" məqsədi fərqli bir şəkildə insan hərəkətini araşdırmaq idi. Nümayiş etdirilən fiqurlar ultramüasir yenilikliyin əziyyətli əl sənətkarlığı ilə birlikdə nəticəsi, və həmçinin, naməlum bir yerə sıçrayış hekayəsinə bənzər dizayn əhvalatı baş verən yerdə üzvi insan təsvirinin və texniki dəqiqliyin bir balansıdır.

11 fut hündürlükdə dayanan hər bir fiqur mükəmməl harmoniyada çalışan beş manekenin birlikdə işini tələb edir. Bizim təsəvvürümüz manekeni yox edərək ağılın sehrli bir oyununu yaradır. Şəhər içində bizim nəhəng göstərəcilərin mükəmməl insan hərəkəti qeyri-adi dizayn və cəlb olunmuş hər sənətçinin fövqəladə performansına minnətdarlıq deməkdir. Bir nəticə kimi həqiqət olaraq Hərəkətdə Valehedici insan əhvalatıdır.

steps image 001 amazing
steps image 002 amazing