concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

‘HƏRƏKƏT DİZAYNI’

ADDIMLARDA FİQURLARIN YARADILMA PROSESİ İNANILMAZ BİR SƏFƏR İDİ.

“Addımlar”da nümayiş etdirilən fiqur dizaynı əsas görünüş və nisbəti tapmaq üçün eskizlər və gil modelləri ilə başlandı. Onların həndəsi formaları və skeleti əsas hərəkətləri anlamaq və manekeni məlumatlandırmaq üçün 3D-yə modelləşdirilib və animasiya olunmuşdur. Son dizayn kimi aydın oldu ki, çəki - real insan zərifliyi və axıcılığı ilə fiqurların hərəkət etdirən beş manekenin əsas problemidir. Yalnız bundan sonra fiqurlar canlanır.

Çəki və nəzarət problemlərini həll edərək karbon-lifli skelet istehsalı və 3D printer texnologiyasını istifadə edərək super-nazik və möhkəm xarici formaya nail olduq. Son addım - xarici formanın cilalanmış görünüşünü yaratmaq üçün fiqurun hər qarış hissəsini əllə işləmək idi. Sonda, dizayn prosesi və yeni texnologiyaların innovativ istifadəsi fiqurlarımızın manekenlər tərəfindən kifayət qədər işıqlı canlandırması və kifayət qədər zərif hisslərlə Hərəkətdə valehediciliyini təmin etdi.

steps image 001 designing
steps image 002 designing