LEXUS MƏLUMAT BÜLLETENİ

ƏLAQƏ MƏLUMATLARINIZ

Bütün sahələr (ixtiyari) kimi qeyd edilməyənə qədər məcburidir.

Məxfilik vədi.
Öz siyasəti çərçivəsində Lexus şöbəsi sizin adınızın bizim təşkilatla heç bir əlaqəsi olmayan şirkətlər tərəfindən istifadəsinə yol verməyəcək. Sizin məlumatlarınız yalnız müraciətinizin doldurulması üçün istifadə ediləcək.