concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

İNTELLEKT

Zehin

İNTELLEKT

OKEANIN DİBİNDƏN YAVA YAYLASINA KİMİ DİZAYN, SƏYAHƏT, ƏRZAQ VƏ TEXNOLOGİYA SAHƏSİNDƏ ƏN SON PROSESLƏRLƏ TANIŞ OLMAQ ÜÇÜN DÜNYANI QARIŞ-QARIŞ GƏZMİŞİK.

TAM MƏQALƏNİ OXUYUN