concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

QULAQLARIMIZ ÜÇÜN MUSİQİ

Laboratoriyadan kənarda

LABORATORİYA

XÜSUSİLƏ DƏ, AVTOMOBİLDƏ KEYFİYYƏTLİ SƏS SİSTEMİNİ YARATMAQ ÜÇÜN MARK LEVİNSON-UN İŞÇİLƏRİ DƏLİLİK RİSKİNƏ GEDİRLƏR. ÇÜNKİ ONLAR TAM SƏSSİZLİKLƏ QARŞI-QARŞIYA GƏLMƏLİDİRLƏR.

Mühəndislər dinamiklər bizə gəlib çatana kimi onları müxtəlif sınaqlardan keçirirlər və bu sınaqlardan biri də əks-sədasız otaqdır və bu otaq səsi əks etdirən divarlardan izolyasiya edilmişdir. Səsin tam yox olduğu bu mühitdə insan həmişə var olan şeyləri eşitməyə başlayır: ürək döyüntüləri, qanın damarlarda sürətlənməsi, insanın çoxsaylı klapanlarının açılıb bağlanmasının müdhiş mexaniki tıqqıltısı. Bir müddətdən sonra insan karıxır. İnsan hətta olmayan şeyləri də eşitməyə başlayır: əks-sədasız otaqda vaxt keçirən astronavtlar beyinin təmiz səssizlik qarşısında acizliyindən doğan qarabasma gördüklərini bildirmişlər. Astronavtların ayaq basmağa cürət etdiyi yerlərdə keyfiyyətli dinamiklər ərsəyə gəlir.

TAM MƏQALƏNİ OXUYUN