concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

DƏRİNLİKLƏRDƏ

Dərinə dalma

PLAN

KANADANIN ŞİMALİ VANKUVER ŞƏHƏRİNDƏ ÇOX MƏŞĞUL BİR EMALATXANADAN KEÇMİŞ DALĞIC FİL NUYTTEN YER KÜRƏSİNİN KƏŞF EDİLMƏMİŞ ƏN SONUNCU YERLƏRİNDƏN BƏZİLƏRİNİ KƏŞF ETMƏKDƏ BİZƏ KÖMƏK EDƏCƏKDİR.

Okean tədqiqatı sahəsində Fil Nuytten əfsanəvi şəxsdir. 73 yaşlı yerli Vankuverli, bu gün insanları əvvəlki vaxtlara nisbətən daha rahat şəkildə və uzun müddətə okeanın çox dərinliklərinə apara bilən aparatlar istehsal edən Nuytco şirkətinin təsisçisidir.

TAM MƏQALƏNİ OXUYUN