concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

KORBİS ARXİVİNİN İÇİNDƏ

Arxivlər

İNSAN TƏBİƏTİ

QƏRBİ PENSİLVANİYA ŞTATINDAKI BİR MÜƏSSİSƏDƏ, YERİN ALTINDA DÜNYANIN BƏZİ ƏN KULT FOTOŞƏKİLLƏRİ SIFIRDAN AŞAĞI TEMPERATURDA SAXLANILIR.

Bu yer heç xəritədə də yoxdur. Oranın heç adı da yoxdur. Bu köhnə əhəngdaşı mədəninin katakombalarına sahib olan və onları idarə edən "İron Mountain" şirkəti bu yeri "Yeraltı" adlandırır - dırnaq işarələri ilə həm də və bu da bu yerin real, fiziki məkandan daha çox ideya formasında olduğunu qabartmaq üçündür. Köhnə mədən, sözsüz ki, saxlama şirkətinin ən böyük və ən təhlükəsiz - dördüncü səviyyədə təhlükəsizliyə sahib müəssisəsidir. Yalnız bir neçə dövlət binası (Pentaqon, Ağ Ev) bundan daha yüksək təhlükəsizliyə - ən yüksək beşinci səviyyə təhlükəsizliyə sahibdirlər.

TAM MƏQALƏNİ OXUYUN