concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

LEXUS-U KƏŞF ET

LEXUSUN İNNOVASİYA, SƏNƏTKARLIQ VƏ YARADICILIQ TƏNTƏNƏSİNDƏ LC 500 SPORTS COUPE BİZİM REKLAM FİLMİMİZİN BAŞ QƏHRƏMANIDIR

LEXUS BRAND

İŞıQLANMA

HƏRƏKƏTDƏ VALEHİDİCİDİR - İŞıQLANMA VALEHIDICI VIZUAL NÜMAYIŞI ILƏ GECƏ ŞƏHƏR DAXILINDƏ BIR IŞıQLı INSANıN SƏYAHƏTIDIR.

LEXUS

HƏRƏKƏTIN MÜRƏKKƏBLIYI VƏ GÖZƏLLIYINI TƏDQIQ EDƏN IDDIALı LAYIHƏLƏR TOPLUSU - BIZIM ILK “STEPS”(“ADDıMLAR”) LAYIHƏMIZLƏ BAŞLAYıR. ADDıMLAR HƏYATDAN DAHA BÖYÜK, ŞƏHƏR DAXILINDƏ XÜSUSI BIR ŞEY AXTARıŞıNDA HƏRƏKƏT EDƏN BIR FIQURUN HEKAYƏSIDIR.