concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

ANIMAL MASKS

“HİSSLƏRİMİZin” bizim əsas insani vergimiz olduğuna baxmayaraq, bugünki informasiya cəmiyyətində insanlar hisslərə xas gücün azaldığını hiss edə bilər.

“ANİMAL MASKS” (HEYVAN MASKALARI) bizə dünyanı heyvanların gözü ilə görməyə imkan verən müxtəlif rəqəmsal cihazlardan ibarətdir, beləliklə onu geyənlər bu heyvan hisslərini bilavasitə hiss edə bilirlər. Bütün dünyadakı mifologiyalara heyvan təsvirləri simvolik ifadələr kimi daxil olmuşdur. Bu layihənin məqsədi bu simvolizmi müasir reallıq ilə birləşdirməkdir.