concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

LUZ

LUZ* - açıq kod texnologiyasına əsaslanan və qütb ərazilərdə yaşayan və gün işığının çatışmazlığından fiziki və/ya psixoloji təsirlənmiş insanlara kömək məqsədilə yaradılmış qlobal işıqlandırma layihəsidir.

Bu çıraq müxtəlif təbii formalara salına bilər və o, havaya əsasən lampanının rəngini dəyişmək üçün sensorlardan istifadə edir. İstifadəçilər işığa olan emosional reaksiyalarını və rənglər haqqındakı düşüncələrini bütün dünyadakı insanlarla bölüşməklə onlayn kodu yükləyə biləcəklər.

*LUZ – ispan dilində “işıq” deməkdir.