concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

NAO TAMURA

Ld 2014 Milan

DİZAYNER

Nao Tamura Nyu Yorkda Parsons adına İncəsənət məktəbində ünsiyyət dizaynı sahəsində təhsil almışdır. Bir müddətdən sonra o, Tokio şəhərində öz studiosunu yaratmışdır, hal hazırda isə Nyu Yorkda yaşayır. Tokio və Nyu York yaradıcılıq cəmiyyətlərinin təsiri altında yaranan dizayner üsulları iki və üç ölçülü fəzalarda çox gözəl öz yerlərini tutublar və auditoriya ilə emosianal ünsiyyətin açıqlana bilməyən qabiliyyətinə malikdirlər. Nao sahə tərəfindən təbliğ edilən kateqoriyalaşmanı etiraz edir. Onun unikal qərarları – yalnız dizayn deyil, onlar novatorluq və gözəllik arasında olan nadir balansı təqdim edirlər.

Nao Tamura bir sıra layiqli mükafatlara layiq görülmüşdür. Onların arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: IF Product Design Award, Red Dot Award, Industrial Design Excellence Award (Qızıl) və Milana Salone Satellite Award (1-ci mükafat).

DAHA ƏTRAFLı ÖYRƏN