concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

PROFESSOR HIROSHI ISHII

Ld 2014 Milan

Hirossi İssi Jerom B. Visner yanındakı MTİ-nun Media laboratoriyasında Humanitar və təbii Elmlər Professoru kimi çalışır. O, Tangible Media Group-un rəhbəri və Things That Think (TTT) assosiasiyasının rəhbərlərindən biridir. Hirossinin tədqiqatları insanlar, rəqəmsal məlumat və fiziki mühit arasında üzvü interfeyslərin inkişafına yönəldilib. O, 1995-ci ildə MTİ-nin Media Laboratoriyasında Tangible Media Group-nu yaratmışdır ki, o da, rəqəmsal informasiya vasitəsilə insan və kompüter arasında yeni bir əlaqəni inkişaf etdirir və nəticədə "nəzərəçarpacaq bitlər" yaranır. 2012-ci ildə o, "Tangible Bits" mərhələsini aşaraq, yeni "radikal atom" yanaşmasını təqdim edir. Bu yanaşmada forma və görünüşünü dinamik şəkildə dəyişərək, materialların nəzəri yaradılması və ekrandakı piksellər kimi rekonfiqurasiya olması fərz edilir

DAHA ƏTRAFLı ÖYRƏN