concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

GÖZ QÜSURU OLAN İNSANLAR ÜÇÜN SUYUN ÜZƏRİNDƏ DURA BİLƏN ÖLÇÜ QAŞIĞI

2017 Lexus Design Award Finalists Spoon For The Blind

EUNJIN PARK (KOREYA)

Dizaynerlər (Vətəndaşlıq) :
Eunjin Park (Koreya)

Yaşadığı ölkə :
KoreYa

Təsviri :
Göz qüsuru olan insanlar üçün üzərində Görünməyən, EYNİ ZAMANDA Vizuallaşdırılmış, toxunulduqda hiss edilən ştrixlər olan ölçü qaşığı.