concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

STRUKTUR RƏNGİ - STATİK, EYNİ ZAMANDA DƏYİŞKƏN

2017 Lexus Design Award Finalists Structural Colour

CESIKA FÜGLER (ABŞ)

Dizaynerlər (Vətəndaşlıq) :
Cesika Fügler (ABŞ)

Yaşadığı ölkə :
ABŞ

Təsviri :
Baxdığınız aspektdən asılı olaraq, Statik EYNİ ZAMANDA Dəyişkən.

Mentor :
Yelena Manferdini