concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

ƏMƏLİYYAT BAYQUŞU

REJİSSOR SATSUKİ OKAVA VƏ SSENARİ MÜƏLLİFLƏRİ SATSUKİ OKAVA VƏ KEN OÇİAY

Rejissoru Satsuki Okava və ssenari müəllifləri Satsuki Okava və Ken Oçiay olan “Əməliyyat Bayquşu” filmi Amerikan dəbli evlilik təklifini Yapon həssaslığı hissləri ilə birləşdirir. Filmdə Elenin ən yaxın dostu Cona sevdiyi qıza evlilik təklifi etməsi üçün unikal üsul tapmaqda necə kömək etməsindən bəhs olunur. Lakin hər şeydən əvvəl Elen Cona qarşı olan hisslərinə qalib gəlməlidir!