concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

MƏQALƏLƏRƏ GERİ QAYIT

CÜMƏ AXŞAMI
ALEXIS MICHALIK

HEYRANEDİCİ YENİ LEXUS QISAMETRAJLI FİLMİ TOKİO QISAMETRAJLI FİLMLƏR FESTİVALINDA İLK DƏFƏ NÜMAYİŞ ETDİRİLDİ

Lexus və Veynşteyn Şirkəti bu yaxınlarda Tokio Qısametrajı filmlər festivalında üçüncü Lexus Qısametrajlı Filmlər seriyası xəbərini vermək üçün dörd filmdən birinicisinin premyerasını keçirmişdir. Lexus-dan ilhamlanmış “Gələcəyi görmə” mövzusunda rejissor Alexis Michalik tərəfindən çəkilmiş qısa film minlərlə təqdimetmə arasından seçilmişdir. “Cümə Axşamı” adlı bu film Fransaya səfər zamanı özünü ümumşəhər hücumunun ortasına atmış ananın təsirli hekayəsidir.

Yaradıcı heyətin görkməli üzvləri ilə yanaşı rejissor Tokioda “Intersect by Lexus”da öz nailiyyətini qeyd etmək üçün iştirak etmişdir. Bu məkan qonaqlara ilhamverici dizayn, incəsənət, dəb və mədəniyyət vasitəsilə Lexus-un ruhunu qiymətləndirməyə imkan verən unikal yerdir. Film ilhamverici təhkiyəçilik sənəti ilə yanaşı sənətə yeni addım atan kinorejissorların nailiyyətlərini dəstəkləməyə yönəlmiş Lexus Qısametrajlı Filmlərin üçüncü seriyasının bir hissəsidir.