concept cars

KONSEPSİYA
MAŞINLARI

Lexus konsepsiya maşınları bizim gələcək dizayn istiqamətinin ani maraqlı görüşlərini təqdim edir.

main menu lexus brand

DİZAYN
İNNOVASİYASI

Bu bölmədə bizim bəzi gözəl dizayn konsepsiyalarımız və sərgi nümayişlərimiz təqdim olunur.

hybrid cars

HİBRİD
MAŞINLAR

Lexus Hibrid Mexanizmi: Benzin mühərrikinin elektrik mühərriki ilə intellektual şəkildə əlaqələndirilməsi.

lexus service

LEXUS
XİDMƏTLƏRİ

Sadəcə daxil olmaqla ən yaxın Lexus Mərkəzləri və ya Xidmət Məntəqələrini tapın.

İNQİLABİ YENİ
AVTOMOBİL OTURACAĞI

İnqilabi Lexus Kinetik Oturacaq Konsepti 2016-cı il Paris Avtomobil Sərgisində öz dünya debütünü edir; onun radikal lifli şəbəkə quruluşu avtomobil oturacağının yerləşdirilməsi prinsiplərini yenidən qiymətləndirir.

İnsanlarda onurğa sütunu başı sabitləşdirmək üçün fəaliyyət göstərir. O, hətta yeriyən və ya qaçan zaman başın hərəkətini sabitləşdirməklə, çanaq və döş qəfəsinin əks istiqamətlərdə fırlanmasına imkan verir.

RAHATLIQ ŞƏBƏKƏSİ

Bu hərəkəti avtomobil oturacaqlarında yaratmaq üçün oturacağın yastığı və arxa söykənəcəyi sərnişinin çəkisi və xarici qüvvə ilə kinetik şəkildə hərəkət etmək üçün hazırlanmışdır. Beləliklə, sadəcə olaraq oturacaqda oturmaq görmə vəziyyətini sabit saxlamaqla, avtomobil hərəkətinin səbəb olduğu baş hərəkətini sabitləşdirməyə kömək edir. Bu, idarəetməni və rahatlığı təkmilləşdirməklə, sərnişinin yükünü azaldır.

Oturacağın üzlüyü arxa söykənəcəyin mərkəzindən artan hörümçək toruna bənzər şəbəkədən ibarətdir. Şəbəkə uzun müddət rahat oturmaq imkanını yaratmaq üçün ağırlığı yaymaqla bədən formasına uyğunlaşmaq üçün kifayət qədər elastikdir.

ÜSTÜN UDUCULUQ QABİLİYYƏTİ

Arxa söykənəcəyin mərkəzi kürək səviyyəsindədir, bu da döş qəfəsinin oturacağın mərkəzi oxu ətrafında fırlanmasına səbəb olur. Bu, başı stabilləşdirməyə və yüksək səviyyəli dəstək təmin etməyə kömək edir. Həmçinin oturacaq ümumi avtomobil çəkisini yüngülləşdirməklə, daha nazik edilmişdir.

Arxa söykənəcəkdəki hörümçək toruna bənzər qurluşun sapları neft mənşəli materiallar əvəzinə ekoloji cəhətdən təmiz, sintetik hörümçək ipəyi materiallarından hazırlanmışdır. Bu materialın əsas komponenti mikrobların qıcqırması yolu ildə edilmiş, daha sonra isə əyirlmiş və üstün uduculuq qabiliyyəti (möhkəmlik) xüsusiyyətləri təklif edən yeni material şəklində emal edilmiş zülaldır.