NOVATION BAŞLATMA PLATFORMASINDAN
NECƏ ISTIFADƏ ETMƏLI

BU, BİR İSTİQAMƏTLİ GEDİŞDİR. GERİ DÖNÜŞ YOXDUR.
VİDEONUN SONUNDA SAUNDTREKİNİZİ YENİDƏN SƏSLƏNDİRƏ BİLƏRSİNİZ
YA DA ƏN ƏVVƏLİNDƏN BAŞLAYIN.

MUSİQİ FRAQMENTİ DÜYMƏLƏRİ

  • Musiqi fraqmenti düymələri istifadə edilmədiyi zaman tünd mavi / çəhrayı rəngdə olur
  • Səsləndirmək üçün musiqi fraqmentlərinə basın
  • İstifadəyə başladıqda narıncı rəngə çevrilirlər
  • Musiqi fraqmentləri növbəti zolağın başlanğıcında səslənməyə başlayacaq/li>
  • Səslənmə zamanı yaşıl rəngə çevriləcəklər
  • Onları dayandırmaq üçün yenidən musiqi fraqmentlərinə basın
  • Növbəti zolağın başlanğıcında qırmızı rəngə çevriləcəklər və dayanacaqlar

KANALLAR

  • Musiqi fraqmentləri kanallara bölünür
  • Eyni zaman kəsiyində hər kanaldan yalnız bir fraqment səslənə bilər